MINDFULLNESS

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is:  met open, vriendelijke aandacht zijn bij wat er zich in het hier en nu aandient.

Mindfulness is de engelse vertaling van het Pali-woord Samma Sati, wat juiste opmerkzaamheid betekent. In het nederlands wordt mindfulness vertaalt als: aandacht, opmerkzaamheid of oplettendheid.

Mindfulness bestaat dus uit twee aspecten Houding: open, vriendelijke aandacht en Inhoud: dat wat er nu gebeurt.


Houding

“Haat wordt in deze wereld nooit tot werkelijke vrede Gebracht door haat, hij wordt tot werkelijke vrede Gebracht door liefde. Dit is een eeuwige wet” (Dhammapada)

Je kunt leren invloed uit te oefenen op de manier waarop je naar de dingen kijkt. We hebben de gewoonte om met een gekleurde bril op te kijken. Regelmatig is dit een zwarte bril; we zien dan vooral wat er niet goed is of niet goed gaat. Deze negatieve observaties oefenen vervolgens een negatieve invloed uit op ons denken en voelen. Dit geeft gewoonlijk een bepaalde mate van stress. Wanneer je mindfulness beoefent, leer je om zonder bril te kijken. Om zonder vooringenomenheid je ervaringen tegemoet te treden. Om te observeren met een frisse blik en vanuit een welwillende houding je ervaringen te verwelkomen. Wat de aard van die ervaringen ook is.


Inhoud

Dat wat er nu gebeurt, daarmee bedoel ik: alle gewaarwordingen die zich op een bepaald moment aan ons voordoen. Dit kunnen zijn: gedachten, lichaamssensaties, emotionele stemmingen en zintuiglijke indrukken via horen, zien, aanraken, ruiken of proeven.
Je ervaringen kunnen prettig, onprettig of neutraal zijn. In het beoefenen van Mindfulness breek je met de gewoonte om prettige gevoelens na te jagen en onprettige te bestrijden. Je leert om iedere ervaring te aanvaarden precies zoals deze zich voordoet. En anderzijds om te laten gaan wat uit onze ervaring verdwijnt.

Wil je ook leren om al je ervaringen op een vriendelijke manier te benaderen en minder stressvol in het leven te staan? Klik hier voor meer informatie over de mindfulnesstraining.


Praktijk voor Mindfulness Training, Mirjam Sigling, Andoornstraat 23, 1034ET, Amsterdam, Tel: 020-6370301
design by CHILIDESIGNERS