INHOUD TRAINING

Inhoud

Wat kun je verwachten wanneer je je aanmeldt voor een mindfulnesstraining?

Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dit is om de trainer te leren kennen en de ruimte waarin gewerkt wordt. Voor de trainer is het van belang om jou te leren kennen en in een gesprek helder te krijgen of het aanbod aansluit bij jou als persoon, je klachten en/of je wensen. Ook gaat het over je gemotiveerdheid en mogelijkheid qua ruimte en tijd om dagelijks n uur te oefenen met de stof van de training. Dit laatste is van wezenlijk belang om veranderingen op gang te brengen en te bestendigen.

De MBSR-training zelf bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2 uur. Het is de bedoeling dat je na die 8 weken zelfstandig verder kunt gaan met de aangeleerde technieken.

Iedere week staat een bepaald thema centraal. Onderwerpen zijn onder meer: hoe neem je waar, op welke wijzen kun je aandacht geven,wat is stress, wat zijn je reacties op stress, hoe communiceer je, hoe ga je om met emoties, met je grenzen en met zelfzorg. De oefeningen en opdrachten tijdens de zitting en in het huiswerk zullen aansluiten bij het thema van die week.

De aandachtsoefeningen bestaan uit formele en informele oefeningen.

De formele oefeningen zijn: de bodyscan (een oefening om het lichaamsbewustzijn te vergroten), 2 yogaseries en zitmeditatie. Deze technieken worden geoefend in de zitting n je krijgt er CDs van mee naar huis om te dagelijks te oefenen.

De informele oefeningen gaan over het met aandacht uitvoeren van handelingen in je dagelijks leven zoals autorijden, eten, email beantwoorden of de was opvouwen.

In iedere sessie is er veel ruimte om de ervaringen die je met deze oefeningen hebt opgedaan uit te wisselen met de andere groepsleden. Ook is het altijd mogelijk om vragen te stellen of advies te vragen aan de trainer wanneer je moeilijkheden tegenkomt bij het oefenen. Tenslotte zijn er nog huiswerkopdrachten die gekoppeld zijn aan het thema van de zitting. Deze worden thuis uitgevoerd en in de volgende zitting met elkaar besproken. Op deze wijze leer je van dag tot dag aandachtiger in het leven te staan en je keuzemogelijkheden te vergroten. Na de training vind er een individueel nagesprek plaats met de trainer om samen te evalueren wat de training je gebracht heeft. Spreekt het je aan, geef je dan op voor een kennismakingsgesprek of informatiebijeenkomst via het contactformulier.


Praktijk voor Mindfulness Training, Mirjam Sigling, Andoornstraat 23, 1034ET, Amsterdam, Tel: 020-6370301
design by CHILIDESIGNERS