COACHING

Individuele Begeleiding

Naast de mindfulnesstraining bied ik ook de mogelijkheid tot individuele begeleiding. Deze bestaat uit coaching, supervisie of therapie.


Coaching

Wanneer deelname aan de mindfulnesstraining om bepaalde redenen niet mogelijk is, kan een individueel mindful coachingstraject worden opgestart. Het gaat daarbij meestal om een van tevoren afgesproken hoeveelheid zittingen. In de coaching worden mindfulnessoefeningen op het individu toegesneden aangeboden en beoefend. De coach bespreekt je ervaringen met je, geeft aanwijzingen die de beoefening kunnen vergemakkelijken en brengt nieuwe oefeningen in.

Ook kun je in coaching problemen inbrengen die je tegenkomt in je werk of je leven. We zullen dit onderzoeken vanuit een houding van niet-oordelende open aandacht. Door de focus op heelheid en verbondenheid zullen andere antwoorden en oplossingen gevonden worden dan die via de vertrouwde probleemgerichte oplossingsstrategieën opkomen.


Supervisie

Mocht je een langerdurend traject willen volgen om te leren voor je werk, dan kun je ook een supervisieproces ingaan. Je wordt uitgenodigd om vanuit een mindful, ruim perspectief te kijken naar de vragen of onzekerheden over je werk of jezelf als professional. Aan het begin formuleer je leerdoelen voor jezelf die je tijdens supervisie aan de hand van werksituaties verder exploreert. Door een reflectiestandpunt te nemen buiten je gewoontedenken, kunnen verassende ontdekkingen worden gedaan. Je kunt originele oplossingen gaan zien en tot nieuwe inzichten komen.

Daarnaast kun je supervisie gebruiken om mindfulness meer toe te gaan passen in je werk. Bijvoorbeeld wanneer je een mindfulnesstraining hebt gevolgd en van daaruit een brug wilt slaan naar je werk maar je weet niet hoe. Ook daarbij kan ik je als supervisor verder op weg helpen.


Therapie

Zoek je hulp voor persoonlijke problemen of klachten, dan is therapie voor jou de beste keuze. Ik werk vanuit mijn achtergrond als psychomotorisch therapeut vaak met lichaams- en ervaringsgerichte oefeningen. Mindfulness oefeningen vallen daar ook onder.

De therapie start met een aandachtsoefening om afgestemd te raken op het hier en nu, en een milde houding in te nemen. Veel van de problemen in ons leven worden veroorzaakt door stress. Dit kan stress zijn door levensgebeurtenissen, traumatische ervaringen, of door druk via werk of zorg voor anderen. Stress zorgt vaak voor een negatieve kijk op het leven en op onszelf. Ook zorgt stress voor lichamelijke gespannenheid die kan leiden tot psychosomatische klachten.

In de therapie is het leren om meer geduld en begrip voor jezelf op te brengen een belangrijk onderdeel. Je kunt gaan zien dat je vaak onnodig vecht tegen jezelf, anderen en het leven. Door te leren met aandacht te kijken naar je problemen, er niet tegen te vechten en er niet van weg te lopen, ontdek je wat er werkelijk nodig is. Zo kunnen gestagneerde gevoelens weer gaan stromen, kan contact met het lichaam hersteld worden en vastgelopen relaties vlot getrokken.

In een intakegesprek zal worden besproken of jou vraag en mijn aanbod bij elkaar aansluiten.


Kosten

Daar psychomotorische therapie en mindfulnesstraining helaas nog door veel ziektekostenverzekeringen niet vergoed wordt, zul je het waarschijnlijk zelf moeten betalen (vraag bij je eigen verzekeraar na!). De kosten zijn afhankelijk van het inkomen.


Praktijk voor Mindfulness Training, Mirjam Sigling, Andoornstraat 23, 1034ET, Amsterdam, Tel: 020-6370301
design by CHILIDESIGNERS